Blog

Zachęcamy do lektury naszych artykułów blogowych.


Radcy prawni to specjaliści, którzy udzielają porad i pomocy w sprawach prawnych. Znają prawo i mogą doradzać w szerokim zakresie zagadnień, od umów kredytowych we frankach do reprywatyzacji, upadłości konsumenckiej i spraw związanych z prawem medycznym, w tym pozwów o błędy medyczne. Mają doświadczenie, aby pomóc osobom fizycznym i firmom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich praw i obowiązków prawnych.

prawnik

Kredyt frankowy to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym kwota kredytu jest wyrażona we franku szwajcarskim. W Polsce kredyty te były popularne w latach 2000-2010, ponieważ oferowały one niższe oprocentowanie niż kredyty hipoteczne udzielane w polskiej walucie. Kredyt frankowy stał się przedmiotem kontrowersji, gdy w latach 2014-2015 kurs franka zaczął gwałtownie wzrastać, co skutkowało znacznym wzrostem rat kredytowych. 

dokumentacja

Umowa o kredyt frankowy może zawierać klauzule abuzywne, które stanowią podstawę do wysunięcia roszczeń do banku o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu. Klauzule niedozwolone uznawane są za sprzeczne z obowiązującym prawem, dlatego możliwe jest cofnięcie skutków prawnych, jakie wywołały. Aby jednak się tak stało, konieczna jest rzetelna analiza umowy kredytowej i obranie odpowiedniej strategii działania.

kredyt frankowy

Proces unieważnienia kredytu we frankach jest wieloetapowy i zależny od zapisów zwartych w umowie kredytowej. Pierwszym krokiem jest analiza umowy pod kątem występowania klauzul niedozwolonych, które stanowią podstawę do sformułowania roszczeń wobec banku i wniesienia pozwu sądowego. Postępowanie sądowe poprzedza złożenie reklamacji, do której bank musi się ustosunkować.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która ma problem ze spłatą swoich zobowiązań. Co więcej, zadłużenie musi być starsze niż trzy miesiące i przekraczać możliwości finansowe konsumenta. W czasie postępowania majątkiem zarządza syndyk. Prawo upadłościowe gwarantuje możliwość zachowania majątku ruchomego, czyli elementarnych przedmiotów niezbędnych do życia. Celem postępowania jest oddłużenie i umożliwienie spłaty wierzytelności w dogodnych ratach i w określonym terminie. Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie.

wniosek o upadłość