Upadłość konsumencka Poznań

młot sędziowski leżący na biurku

Straciłeś płynność finansową? Uciekasz przed wierzycielami? Masz dosyć życia w stresie spowodowanym tym faktem? Ogłoś upadłość konsumencką i zacznij wszystko od początku!

Kancelaria przeprowadziła wiele spraw sądowych zakończonych prawomocnymi orzeczeniami o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Poznaniu.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Każdy konsument lub przedsiębiorca:

który stał się niewypłacalny, tj. nie jest w stanie spłacać comiesięcznych rat kredytów lub nie ma widoków na spłatę całości zobowiązania,

zwłaszcza, ale nie tylko, jeśli zadłużenie nie powstało z jego winy (np. z powodu choroby, obostrzeń związanych z Covid-19, błędnych decyzji biznesowych),

bez względu na to czy wydano przeciwko niemu nakazy zapłaty lub prowadzona jest egzekucja komornicza,

niezależnie od tego ilu jest wierzycieli (może być nawet 1) oraz w jakiej kwocie jest dług,

bez względu na to kiedy długi powstały.

Dokonujemy profesjonalnej analizy sytuacji prawnej dłużnika i przedstawiamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu upadłościowym, oferując jednocześnie rozsądne warunki finansowego honorarium.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest specjalną procedurą pozwalającą na oddłużenie osób, które mają problemy ze spłatą swoich wierzytelności. Wraz z 2020 rokiem weszły w życie przepisy, które uprościły zasady ogłaszania upadłości, co daje możliwości łatwiejszego uporania się z długami. Upadłość konsumencka to jeden z głównych obszarów naszej działalności w Poznaniu.

Za osoby niewypłacalne uznawani są dłużnicy, którzy nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań od minimum 3 miesięcy. O niewypłacalności mówimy wtedy, gdy miesięczne wynagrodzenie dłużnika jest zbyt niskie, aby pokryć wydatki związane z utrzymaniem i spłatą długów. Postępowanie upadłościowe ma na celu oddłużenie poprzez zaspokojenie żądań wierzycieli ze środków będących składnikami majątku dłużnika albo poprzez umorzenie całości lub części długów. Według najnowszych przepisów wnioski o upadłość spowodowaną rażącym niedbalstwem lub celowym działaniem także są rozpatrywane. W wyniku złagodzenia przepisów liczba procedowanych spraw rośnie wykładniczo.

 

 

figura kobiety

brązowy młotek sędziowski

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka procedowana jest w sądzie, a więc konieczne jest złożenie wniosku. Nasza kancelaria zajmuje się likwidacją długów i formowaniem pism na podstawie dogłębnej analizy każdej sprawy. Prowadzimy także postępowania o odszkodowania, a reprywatyzacja Poznań to jeden filarów naszej działalności. Co prawda możliwe jest sporządzenie wniosku i złożenie pozwu samodzielnie, ale zdecydowana większość dłużników woli oddać prowadzenie sprawy prawnikom. Konieczne jest bowiem prawidłowe sporządzenie wniosku, który mysi zawierać:

Wykaz majątku z szacunkową wyceną

Informacje o posiadanych środkach pieniężnych w gotówce i na kontach bankowych oraz na lokatach

Listę wierzycieli i posiadanych długów

Dowody potwierdzające niewypłacalność

Procedowane są kompletne wnioski, a więc w razie stwierdzenie nieprawidłowości dłużnik zobowiązany jest do poprawy wniosku lub uzupełnienia informacji, co znacząco wydłuża czas postępowania.

 

 

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Choć ogłoszenie upadłości często jest jedynym rozwiązaniem na pozbycie się długów, to warto mieć świadomość, że skutki postępowania mogą być odczuwalne przez kilka lat. Dłużnik w czasie procedowania wniosku o upadłość ma ograniczony dostęp do pieniędzy – syndyk zajmuje środki finansowe i ma prawo zlicytować mienie z wykluczeniem sprzętów niezbędnych do życia. Ponadto istnieje potencjalne ryzyko utraty domu lub mieszkania, które mogą zostać zlicytowane. Wówczas dłużnik otrzymuje ekwiwalent pokrywający koszty najmu przez maksymalnie 24 miesiące. W momencie złożenia wniosku zatrzymane zostają wszystkie postępowania windykacyjne i unieważniane są zajęcia komornicze, ale dłużnik nie ma możliwości swobodnego zarządzania majątkiem.

 

Umorzenie długów

W wyniku postępowania upadłościowego majątek dłużnika jest likwidowany na poczet spłaty zobowiązań. Syndyk na podstawie listy wierzycieli wyprzedaje majątek i ze zgromadzonych środków pokrywa część długów. Następnie sporządza plan spłat wierzytelności rozłożony w dogodnych dla dłużnika ratach. Okres spłaty długów ustalany jest indywidualnie, na podstawie analizy finansowej dłużnika. Natomiast umorzenie długów możliwe jest, jeśli sytuacja dłużnika jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie spłacić wierzytelności.