W jaki sposób można unieważnić kredyt frankowy?

Kredyt frankowy to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym kwota kredytu jest wyrażona we franku szwajcarskim. W Polsce kredyty te były popularne w latach 2000-2010, ponieważ oferowały one niższe oprocentowanie niż kredyty hipoteczne udzielane w polskiej walucie. Kredyt frankowy stał się przedmiotem kontrowersji, gdy w latach 2014-2015 kurs franka zaczął gwałtownie wzrastać, co skutkowało znacznym wzrostem rat kredytowych. 

 

W przypadku kredytów frankowych kwota spłaty jest uzależniona od kursu wymiany walut. Jeśli kurs waluty obcej rośnie w stosunku do polskiej waluty, rata kredytowa automatycznie się zwiększa.

Jak unieważnić kredyt frankowy?

Ryzyko związane z kredytem frankowym wynika głównie z niewłaściwej oceny przez kredytobiorcę i bank ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej. Najważniejszym ryzykiem jest ryzyko kursowe, czyli ryzyko związane z wahaniem kursu waluty obcej, w której został udzielony kredyt, w stosunku do polskiej waluty. 

Jednym z możliwych sposobów unieważnienia kredytu frankowego jest odwołanie się do sądu i próba udowodnienia, że bank nie dostarczył klientowi pełnej informacji na temat ryzyka związanego z kredytem denominowanym w walucie obcej, w tym z ryzykiem kursowym. Frankowicze w Poznaniu mogą liczyć na pomoc naszej kancelarii prawnej — analizujemy umowy frankowe i szukamy klauzul abuzywnych, na podstawie których kredyt frankowy może zostać uznany za niezgodny z umową lub niezgodny z przepisami prawa, co może prowadzić do jego unieważnienia. Innym sposobem jest próba negocjacji z bankiem i uzyskania porozumienia w sprawie przeliczenia kredytu na złote lub ustalenia stałej stopy procentowej. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i na podstawie dogłębnej analizy szukamy najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań.