Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która ma problem ze spłatą swoich zobowiązań. Co więcej, zadłużenie musi być starsze niż trzy miesiące i przekraczać możliwości finansowe konsumenta. W czasie postępowania majątkiem zarządza syndyk. Prawo upadłościowe gwarantuje możliwość zachowania majątku ruchomego, czyli elementarnych przedmiotów niezbędnych do życia. Celem postępowania jest oddłużenie i umożliwienie spłaty wierzytelności w dogodnych ratach i w określonym terminie. Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie.

 

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość należy złożyć w sądzie upadłościowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać:

  • Dane sądu i wnioskodawcy
  • Wykaz majątku i szacunkową wycenę
  • Spis wierzycieli i wysokość zadłużenia wraz z terminami zapłaty
  • Informacje o dochodach

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które mogą potwierdzić niewypłacalność, na przykład nakazy zapłaty. Co ważne, wniosek o upadłość musi zostać uzasadniony, a od argumentacji zależna jest decyzja sądu. Nasza kancelaria prowadzi sprawy o upadłość konsumencką w Poznaniu – sporządzamy wnioski i pomagamy w przygotowaniu właściwej dokumentacji oraz reprezentujemy naszych klientów w czasie trwania postępowania.

 

Etapy postępowania upadłościowego

Po złożeniu wniosku syndyk sprawdza składniki majątku dłużnika i dokonuje sprzedaży, a sąd wydaje orzeczenie o planie spłaty długów. Harmonogram spłat może być rozłożony na 12, 24 lub 36 rat, w zależności od możliwości dłużnika. Niekiedy okres ten sięga aż 7 lat. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji dłużnika możliwe jest umorzenie długów. Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik odzyskuje zdolność kredytową i może rozpocząć nowy etap z czystym kontem.