Kancelaria radcy prawnego Poznań

Kancelaria radcowska Michała Sierpińskiego zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę prawną, aby współpraca z Klientem była efektywna i satysfakcjonująca.

 

SPECJALIZACJA

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym, upadłościowym, administracyjnym oraz medycznym.

 

PRODUKT

Naszym celem jest dostarczanie skutecznych rozwiązań prawnych, uwzględniających specyfikę działalności Klienta lub zlecony problem prawny. Działamy w oparciu o aktualne linie orzecznicze. Proponujemy optymalne dla Klienta rozwiązanie problemu, a w przypadku procesu sądowego wyjaśniamy jego przebieg oraz pożądane rozstrzygnięcie.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Bogata wiedza prawnicza oraz wieloletnie doświadczenie zespołu Kancelarii w doradztwie prawnym pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie merytorycznym. Zlecone nam zadania realizujemy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnej wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodowej. Ustalając honorarium, kierujemy się przepisami prawa oraz rynkowymi realiami.

figura kobiety z wagą

Radca prawny Poznań

Prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego mają osoby, które ukończyły studia magisterskie na wydziale prawa w Polsce lub za granicą i zostały wpisane na listę radców przez okręgową izbę radców prawnych. Wymagane jest także odbycie trzyletniej aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu radcowskiego. A zatem radca prawny jest prawnikiem, który ma uprawnienia do udzielania profesjonalnych porad prawnych. Zasady wykonywania zawodu radców prawnych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Począwszy od 2015 roku, radcy prawni zyskali uprawnienia do występowania w roli obrońców w postępowaniach karnych.

Nasza kancelaria ma wszystkie niezbędne uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądami różnych instancji oraz występowania przed urzędami i organami administracyjnymi. Tworzymy opinie prawne i udzielamy porad, a także zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorstw i sporządzeniem różnego rodzaju umów.

 

Czym zajmuje się radca prawny? O kancelarii radcowskiej w Poznaniu

Radca prawny w Poznaniu zajmuje się kompleksową obsługą firm – wsparcie prawne jest niezbędne na wielu polach prowadzenia działalności. Ułatwiamy negocjacje i windykacje należności oraz pomagamy w sporządzaniu umów i zawieraniu kontraktów. Opiniujemy umowy i bierzemy udział w postępowaniach przedsądowych. Oprócz spraw związanych z prawem gospodarczym zajmujemy się także sprawami wynikającymi z prawa cywilnego.

Firmy mogą zbudować odrębny dział prawniczy w swoich strukturach lub zdecydować się na współpracę z kancelarią. Outsourcing usług prawniczych świadczony jest na podstawie umowy, która zawiera szczegółowy zakres obowiązków oraz ustaloną kwotę honorarium. W wielu przypadkach jest to korzystniejsze rozwiązanie, zwłaszcza jeśli pomoc prawna potrzebna jest doraźnie.

Współpracujemy także z klientami indywidualnymi. Specjalizujemy się w sprawach frankowych, procedujemy wnioski o upadłość oraz zajmujemy się odzyskiwaniem mienia utraconego w wyniku wybuchu II wojny światowej. Nasza kancelaria reprywatyzacyjne Poznań ma na koncie wiele zakończonych sukcesem spraw w związku z odszkodowaniami zabużańskimi.

Dogłębnie analizujemy każdy przypadek i pomagamy wybrać najlepszą strategię działania. Frankowiczom pomagamy unieważnić lub odfrankowić kredyty a osobom zadłużonym uwolnić się od wierzytelności. Upadłość konsumencka jest skutecznym ku temu narzędziem.

 

Porady prawne Poznań

Porady prawne mogą świadczyć zarówno prawnicy – radcy prawni, adwokaci i notariusze, jak i zawody pokrewne, czyli na przykład doradcy podatkowi. Wart zaznaczenia jest fakt, że w zakresie świadczenia porad prawnych mają zastosowanie przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że porad prawnych udzielają także przedsiębiorcy niebędący prawnikami. Tymczasem prawnik jest zawodem zaufania publicznego i musi mieć ściśle określone kompetencje uprawniające do wykonywania zawodu. Prawnicy podlegają nadzorowi w zakresie piastowanej funkcji oraz mają określone prawa i obowiązki, na przykład obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Usługi radcy prawnego to wyspecjalizowane usługi prawnicze o dość szerokim zakresie.

 

WYMAGANIA ZAWODOWE ADWOKATÓW

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 22 tys. adwokatów. (za: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019).

 

Co nas wyróżnia?

ikona księgi

Profesjonalna i skuteczna obsługa prawna

ikona młotu sędziowskiego

Klienci indywidualni i podmioty gospodarcze

ikona wagi

Bogata i profesjonalna wiedza prawnicza

ADWOKAT A RADCA PRAWNY

Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie). Przed 1 lipca 2015 roku obrońcą w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, mógł być tylko adwokat. Obecnie obrońcą w procesie karnym może być również radca prawny (art. 82 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku). Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.

Kancelaria świadczy usługi również w języku angielskim.

waluta szwajcarska

Frankowicze

Zaciągnąłeś kredyt denominowany we frankach szwajcarskich, jednak masz wrażenie, że bank Cię oszukuje? Skontaktuj się z nami – specjalizujemy się w sporach finansowych.

Upadłość konsumencka

Przeprowadzamy sprawy sądowe zakończone prawomocnymi orzeczeniami o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeśli jesteś niewypłacalny i chcesz rozpocząć nowy etap w życiu, zgłoś się do nas.

młotek sędziowski
otwarta książka

Reprywatyzacja

Przeprowadzamy sprawy zakończone prawomocnymi decyzjami reprywatyzacyjnymi, które skutkowały odzyskaniem nieruchomości ziemskich. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Prawo medyczne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu podmiotów leczniczych. Dodatkowo reprezentujemy lekarzy i pacjentów w postępowaniach o tzw. błędy lekarskie. Sprawdź szczegóły.

stetoskop leżący obok młotka

Już dziś skontaktuj się z kancelarią radcowską Michała Sierpińskiego!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy Klientów z Poznania i okolic. Napisz lub zadzwoń w celu ustalenia szczegółów współpracy.