Gdzie można uzyskać wsparcie dla frankowiczów?

Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach szwajcarskich, stanowią grupę szczególnie narażoną na finansowe trudności związane z wahaniem kursów walut. W ciągu ostatnich lat kurs franka wzrósł znacząco, co spowodowało, że raty kredytów przeliczane na złote stały się znacznie wyższe, niż pierwotnie zakładano. W tej sytuacji warto zastanowić się, gdzie frankowicze mogą szukać pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z kłopotami finansowymi. 

 

Bank i negocjacje warunków kredytu

Pierwszym miejscem, w którym warto szukać wsparcia, jest oczywiście bank, w którym zaciągnięto kredyt. Banki zdają sobie sprawę z problemów swoich klientów i część z nich oferuje możliwość negocjowania nowych warunków kredytu. Może to obejmować konwersję kredytu na walutę o niższym ryzyku kursowym lub zmianę parametrów spłaty kredytu. Warto pamiętać, że banki zobowiązane są do zachowania lojalności wobec klientów, co oznacza, że powinny podejmować działania służące ochronie ich interesów.

 

Pomoc prawna

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach frankowiczów. Dobry prawnik może pomóc w analizie umowy kredytowej, negocjacjach z bankiem czy reprezentowaniu klienta przed sądem. Frankowicze w Kancelarii w Poznaniu mają możliwość zweryfikowania umowy pod kątem występowania klauzul abuzywnych i sporządzenia pozwu sądowego. Zajmujemy się prowadzeniem spraw o kredyt frankowy i reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z bankami.

 

Rzecznik Finansowy

Jedną z instytucji, do której można zgłosić się po pomoc, jest Rzecznik Finansowy. Jego zadaniem jest podejmowanie interwencji w sprawach indywidualnych klientów banków oraz innych instytucji finansowych. Rzecznik może m.in. przedstawić bankowi propozycje zmiany warunków kredytu czy zasugerować zawieszenie lub obniżenie rat. W przypadku braku porozumienia z bankiem warto rozważyć skierowanie sprawy do Rzecznika Finansowego.