Jak zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?

Kredyty frankowe stały się tematem gorących dyskusji i sporów w Polsce, zwłaszcza po gwałtownym wzroście kursu franka szwajcarskiego w 2015 roku. Wiele osób, które zdecydowało się na kredyt hipoteczny we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym coraz więcej osób poszukuje informacji na temat możliwości zawarcia ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego. 

 

Analiza sytuacji prawnej

Pierwszym krokiem w dążeniu do zawarcia ugody z bankiem jest dokładna analiza sytuacji prawnej. Należy sprawdzić, czy w umowie kredytowej nie występują klauzule abuzywne, które mogą być podstawą do orzeczenia nieważności umowy lub jej części. Warto również sprawdzić, czy bank rzetelnie wywiązał się z obowiązku informacyjnego oraz czy nie naruszył przepisów dotyczących udzielania kredytów konsumenckich. Analizę sytuacji prawnej najlepiej powierzyć doświadczonemu prawnikowi z naszej kancelarii od kredytów frankowych w Poznaniu.

 

Przygotowanie argumentacji

Po analizie sytuacji prawnej należy przygotować argumentację, która będzie podstawą negocjacji z bankiem. Ważne jest, aby zgromadzić wszelkie dowody potwierdzające zarówno nieprawidłowości w umowie kredytowej, jak i trudności finansowe wynikające z wysokich rat kredytu. Warto również przygotować propozycje rozwiązania problemu, takie jak zmiana waluty kredytu, obniżenie marży bankowej czy przedłużenie okresu spłaty.

 

Negocjacje z bankiem

Następnym etapem jest nawiązanie kontaktu z bankiem i przedstawienie swojej sytuacji oraz argumentacji. Warto pamiętać, że banki mają obowiązek rozpatrywania wniosków o zawarcie ugody w sprawie kredytu frankowego. Przy tym etapie warto skorzystać z pomocy prawnika lub radcy prawnego, który może prowadzić negocjacje w imieniu klienta.

Jeśli negocjacje z bankiem zakończą się sukcesem, zostanie zawarta pisemna ugoda, która będzie regulowała nowe warunki umowy kredytowej. Należy dokładnie przeanalizować treść ugody i upewnić się, że spełnia ona oczekiwania oraz chroni interesy klienta. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym. W sytuacji, gdy negocjacje z bankiem nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, można rozważyć skierowanie sprawy do sądu.