Jak zweryfikować umowę kredytową?

W przypadku kredytów we frankach, ze względu na ich specyfikę, istnieje wiele aspektów, które mogą generować problemy dla kredytobiorców. Właściwa weryfikacja tego rodzaju umowy jest niezwykle istotna, a usługi profesjonalnych kancelarii prawnych mogą okazać się nieocenione w tym zakresie.

 

Sprawdzenie legalności zawartej umowy kredytowej

Weryfikacja umowy kredytowej powinna rozpocząć się od sprawdzenia jej legalności. Niezwykle ważne jest, aby bank udzielający kredytu posiadał stosowne uprawnienia oraz wpis do rejestru instytucji finansowych. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, czy umowa została zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony – wynika to z art. 69 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta oraz art. 72 ust. 4 tej samej ustawy.

 

Analiza zapisów umownych dotyczących warunków spłaty

Kolejnym aspektem, który warto przeanalizować podczas weryfikacji umowy kredytowej, są warunki spłaty zadłużenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób ustalania wysokości rat, odsetek, a także ewentualnych dodatkowych opłat. W przypadku kredytów we frankach istotne jest również sprawdzenie, czy bank w sposób jasny oraz zrozumiały przedstawił wszelkie ryzyka związane z wahaniami kursów walut i wpływem tych zmian na wysokość zadłużenia.

 

Weryfikacja ochrony konsumenta

Weryfikacja umowy kredytowej powinna obejmować również analizę zapisów dotyczących ochrony konsumenta. Przykładem takich zapisów są klauzule indeksacyjne, które mają na celu przeciwdziałanie utracie wartości świadczenia lub wzrostowi kosztów realizacji umowy spowodowanym zmianami kursów walut. Istotne jest także sprawdzenie, czy w umowie nie znajdują się klauzule abuzywne, których stosowanie jest zabronione przez prawo.

 

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Nasza kancelaria prawna w Poznaniu kredyt we frankach poddaje dokładnej analizie - pomagamy ocenić legalność umowy, sprawdzić zapisy dotyczące warunków spłaty oraz ewentualnych klauzul abuzywnych. Ponadto, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kancelaria prawna może pomóc w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów.